Sal hi ha en molts llocs. Realitzar-lo a Mallorca ha estat l'exit del projecte.

Catja Wöhr
Veure + casos d'èxit

Inici >

Sectors productius emergents >

Medi ambient

Cercador

El Cercat

Esdeveniments

< Novembre 2017 >
lmxjvsd
1 2 345
6 7 8 9 101112
13 14 15 16 171819
20 2122
23 242526
27 28 29 30

Sectors productius emergents

Medi ambient

La riquesa ecològica de l’arxipèlag és el principal actiu econòmic de les Balears. L’entorn és objecte de diverses polítiques de protecció com el foment de l’ús racional i estalvi de recursos i l’ús de sistemes avançats en el tractament i eliminació de residus.

 Font: Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, i elaboració propia

S’han configurat com a sectors emergents: el tractament i la depuració d’aigües residuals; la separació i classificació dels residus; la recollida de residus urbans i la seva incineració o el compostatge; els residus industrials; l’energia solar tèrmica i l’aprofitament energètic de la biomassa; la gestió d’espais naturals protegits; els serveis ambientals dirigits a les empreses i a l’Administració Pública, així com l’educació i la informació ambiental. 

El sector ambiental representa un 3,6% del PIB (2010) i ja compta amb 7.780 empreses des del 2009. En aquest context, les Illes Balears varen ser pioneres en l’aplicació de sistemes de gestió ambiental en el sector turístic introduint un sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

També cal mencionar altres sistemes per reduir l’impacte ambiental com són la Etiqueta Ecològica Europea (també coneguda com “la flor”, constitueix un sistema de certificació única amb l’objectiu d’ajudar als consumidors europeus a identificar els productes i serveis més ecològics i respectuosos del medi ambient amb l’excepció del productes alimentaris i els medicaments) o el distintiu ISO 14001 (norma internacional que pot ser aplicada per qualsevol organització que vulgui establir, documentar, implantar, mantenir i millorar contínuament un sistema de gestió ambiental). Un exemple de gestió turística sostenible de referència és la “Xarxa balear d’hotels sostenibles” (organització sense ànim de lucre integrada per empreses del sector hoteler compromeses amb la protecció del medi ambient que volen fomentar l’intercanvi d’experiències mediambientals i contribuir al desenvolupament sostenible).

Entre les actuacions, fruit de la gestió EMAS, es poden destacar: el tractament dels residus per part del personal i dels clients, els quals separen els residus perillosos per enviar-los a empreses gestores específiques; l’estalvi d’aigua i d’energia; utilització de productes menys dolents pel medi ambient, productes biodegradables; comprar a granel per reduir empaquetatges; les habitacions tenen un doble vidre i la calefacció s’atura quan el client no és a l’habitació.

Els consumidors es consciencien de cada vegada més de la importància del medi ambient i per això el volum de recollida selectiva va en augment. La companyia TIRME S.A. es dedica a la gestió integral del tractament dels residus (recollida de residus urbans, d’origen animal i sanitaris, del transport d’aquests a les plantes de tractament, de la seva incineració, reciclatge, compostatge o metanització convertint els residus sòlids en biogàs) i a més està associada, per una banda, amb Mac Insular SL, que tracta els residus de construcció i demolició, residus voluminosos i pneumàtics fora d’ús i, per altra banda amb Balear de Trituracions SL, que cobreix les necessitats que poguessin sorgir en qualsevol punt de l’illa de Mallorca, en la reducció de volum, mitjançant trituració, de determinats residus. Finalment, EMAYA que és el centre de tractament principal d’eliminació de tots els residus sòlids urbans que es generen en l’Illa amb la incineració dels mateixos, també gestiona l’abocador d’alta densitat que funciona mitjançant el tractament aeròbic dels residus en ell dipositats, provocant l’oxidació i biodegradació dels mateixos i el complementa amb un procés de compactació. D’altra banda, EMAYA fa la recollida selectiva de: paper, bateries, vidre blanc i de color, roba, oli mineral, llandes i piles de botó, recollida de trastos a domicili i pneumàtica.
 

En aquest mateix sector, hi ha altres empreses que es dediquen a la gestió de residus perillosos i biosanitaris. Duen a terme la recollida del paper i cartró, el classifiquen i el tracten per convertir-los en paper higiènic, de cuina o mocadors, la destrucció de papers confidencials i del seu tractament convertint-lo en cartró compacte, etc.

En darrer lloc, cal mencionar que a les illes la disponibilitat de l’aigua és escassa, el que fa que un sector atractiu siguin les empreses de dessalatge i de depuració de l’aigua. Destaquen La Dessalinitzadora de Palma de Mallorca i El Departament de Depuració d’EMAYA, el qual opera des de 1.971 i és l’encarregat de depurar les aigües residuals generades en el municipi de Palma de Mallorca sota criteris de sostenibilitat i seguint les recomanacions de Nacions Unides i de la Unió Europea.
 

Guia de l'inversor

Descarrega el PDF

© 2008 Invest in Balearics. Sobre Invest-in-Balearics. Condicions d'us. Política de privacitat. Contacte. Mapa Web